Licht en Gezondheid

In de categorie: Gezondheid

Goede verlichting is belangrijk voor het welzijn van mensen. Daarentegen komen in de zorg slechte lichtomstandigheden maar al te vaak voor. De gevolgen zijn groot: van medicatiefouten door personeel tot meer onrust en een verstoord slaap-waakritme bij patiënten. Hoe bereiken we dat de meest recente wetenschappelijke inzichten over biodynamische verlichting sneller in de praktijk worden toegepast?

Bent u een installateur die actief wil zijn met onderscheidende diensten rond biodynamische verlichting? Een zorgorganisatie die biodynamische verlichting belangrijk vindt voor een helende omgeving en een goed werkklimaat? Of een lichtadviseur/fabrikant die graag meer wil weten over biodynamische verlichting? Dan is het project ‘Licht & Gezondheid’ iets voor u! In dit project vertalen we vanuit verschillende disciplines oplossingen voor biodynamische verlichting naar concrete producten en diensten en bijbehorend businessmodel.

Inventarisatie onderzoeksgroepen en relevante onderzoeken binnen TU/e.
Netwerk vormen van relevante stakeholders: zorginstellingen, lichtadviseurs, fabrikanten en installatiebedrijven.
Kick-off bijeenkomst met informatief programma en discussie (jan 2018).
Onderwerpen voor vervolgtraject in innovatietafel selecteren (feb-maart 2018) en clusters vormen met geïnteresseerde partijen.
Ieder cluster binnen innovatietafel opstarten met als doel tot praktijkimplementaties te komen (april-mei-juni 2018).
Clusters binnen innovatietafel verbinden aan vervolgonderzoek.

Wetenschappelijke kennis over effecten van licht op gezondheid via installatiebedrijven eerder in de praktijk laten landen.
Via co-creatie nieuwe producten en diensten rond gezonde verlichting ontwikkelen en testen op technische en commerciële haalbaarheid.
Gezamenlijke kennisagenda ‘Licht en Gezondheid’ opstellen en vervolgonderzoek in gang zetten.

Meteen op de hoogte van nieuwe kennis en ontwikkelingen.
Als eerste toegang tot, via co-creatie verkregen, nieuwe gevalideerde producten en diensten.
Zelf aan het roer bij het vormgeven van vervolgonderzoek.
Toegang tot relevant en inhoudelijk netwerk.

In januari 2018 organiseerde KIEN Innovatiemeesters een masterclass waarbij we met wetenschappers, zorgprofessionals en bedrijven in gesprek gingen over een aantal concrete onderzoeken en toepassingen. Het verslag daarvan is hier te vinden. Op dit moment zijn we het eerste cluster aan het opstarten rond de toepassing van biodynamische verlichting in de thuisomgeving om het slaap-waakritme van mensen met dementie te verbeteren.

Bent u er ook van overtuigd dat het belang van biodynamische verlichting in de zorg nog onderbelicht is en dat hier marktkansen liggen? Wilt u deelnemen aan een van de clusters binnen de innovatietafel Licht en Gezondheid? Neem dan contact op met wandakruijt@kieninnovatiemeesters.nl