Smart Grids

In ons huidige energiesysteem voorzien energiecentrales bedrijven en huishoudens van energie, hierbij zorgen ze dat vraag en aanbod 100 procent op elkaar is afgestemd. Inmiddels wekken we zelf ook steeds meer energie op (denk aan zonne- of windenergie). Een prachtige stap op weg naar een CO2 arme economie, één van de streefpunten van Rijksoverheid voor 2050. Hoe zorgen we nu dat vraag en aanbod op een veilige, betrouwbare en efficiënte manier wordt geregeld? De oplossing: vraag en aanbod van diverse energiebronnen op elkaar afstemmen middels fotonica in zogenaamde Smart Grids.

Sterk communicerende systemen

Slimme energienetwerken, ook wel Smart Grids zijn energienetwerken waarin de vraag en het aanbod van diverse typen energie optimaal op elkaar worden afgestemd. Smart Grids maken gebruik van software waarin een meet- en regelsysteem is toegevoegd. In dit systeem kan enorm veel data razendsnel verzameld en gedeeld worden. Alleen hiermee kunnen we adequaat de vraag en het aanbod van energie op elkaar af blijven stemmen. Hierdoor voorkomen we dat het energienet overbelast is en hertekenen we het energienetwerk van de toekomst!

Ketenoplossing

De werelden van datacommunicatie en energie zijn nauw verbonden: de energienetwerken kunnen niet zonder datacommunicatie en de data-infrastructuur kan niet zonder een betrouwbare energievoorziening. Een energiearme en real-time datacommunicatie is dus essentieel voor de matching van vraag en aanbod van energie. Geïntegreerde fotonica (razendsnelle technologie op basis van licht) heeft de potentie om op dit kruisvlak voor belangrijke oplossingen te zorgen. Bent u ook benieuwd hoe en wilt u meewerken aan deze enorme stap? Lees hieronder verder.

De TU/e is al jaren zeer actief met het vergaren van kennis over fotonica. Dit heeft geleid tot de conclusie dat Nederland, en specifiek de Brainport-regio rondom Eindhoven, één van de weinige fotonica-hubs ter wereld is. KIEN werkt nauw samen met o.a. de TU/e, Photon Delta en marktpartijen om binnen de wereld van de energietransitie te komen tot een gezamenlijk innovatieprogramma waarin we door middel van transsectorale samenwerking een Living Lab realiseren. In dit Living Lab zullen we met de deelnemers op een pragmatische manier werken aan de valorisatie van opgebouwde kennis binnen het domein van fotonica. Alles in het teken van geïntegreerde fotonica.

Met de energiesector willen we gaan beschikken over een Living Lab omgeving die zich kenmerkt als de ‘World’s First Real Time Energy Data Network’, welke mogelijkheden biedt voor het balanceren van energienetwerken.

Smart grids gaan helpen de energietransitie te versnellen. Hierdoor zal er wel een combinatie gemaakt moeten worden tussen de bestaande wereld van energie en het domein van de datacommunicatie. Juist in deze combinatie gaan interessante kansen ontstaan. Denk aan onderdelen als monitoring, betaalsystemen, energiematching, voorspellen van gebruik, nieuwe commerciële verdienmodellen, enzovoorts.

In het geval van toegepast fotonica in Smart Grids ontstaan er kansen voor de installatiebranche op het gebied van ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud.

Het is de verwachting dat de markt voor geïntegreerde fotonica, en de producten die erop gebaseerd zijn, op termijn een markt wordt van honderden miljarden euro’s. De Europese Unie heeft fotonica dan ook bestempeld als een van de vijf ‘Key Enabling Technologies’.

Op dit moment is dit project in de explorerende fase.

Wilt u graag meer weten over dit project en hoe u uzelf nu al kunt aansluiten? Neem dan contact op met Hans Joosten via hansjoosten@kieninnovatiemeesters.nl