Empathisch Gebouw

In de categorie: Gezondheid

Wat gebeurt er als techniek in een woning zo naadloos integreert en onzichtbaar is geworden dat het meevoelt en reageert op de behoeften van bewoners? Kan zo’n woning de taken van mantelzorgers overnemen? KIEN, HAN en TU/e werken samen om te ontdekken wat technisch mogelijk én gewenst is om langer zelfstandig thuis te wonen en wat dit betekent voor installatiebedrijven.

Het Empathisch Gebouw is er om nieuwe oplossingen te ontwikkelen en deze oplossingen te testen in de praktijk om dementerende ouderen langer veilig en comfortabel te laten wonen.  (Comfort) installateurs kunnen zich binnen dit project onderscheiden met nieuwe domotica-diensten en woningcorporaties, gemeenten en mantelzorgorganisaties kunnen samen hun krachten bundelen om de kwaliteit van leven en welzijn van dementerende ouders te verhogen.

2-jarig PD Engineering project “Guiding Environment” als bouwsteen voor de Empathische Woning.
Netwerk vormen van relevante stakeholders: (comfort)installateurs, woningcorporaties, thuiszorgorganisaties, eindgebruikers- en mantelzorgorganisaties en gemeenten.
Kennisdeling via:
Masterclass Use Cases (juni 2018)
Masterclass Best Practices (oktober 2018)
Concepten ontwikkelen via co-creatie in innovatietafel Guiding Environment (start februari 2019).
Pilot in Living Lab (2019)
Evaluatie (2019)

Senioren met beginnende dementie ondersteunen in het dagelijks leven (m.b.t. beweging, veiligheid, dagritme en sociaal contact) waardoor zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen door een geïntegreerd systeem van technologische innovaties.
De vertaling naar ontwerpprincipes en het opleveren van een handboek voor technologie in empathische woningen.
Het valideren op technische en commerciële haalbaarheid.

Toegang tot een brede multidisciplinaire kennisbasis op gebied van ruimtelijke, sociale en technologische innovaties via de structurele samenwerking met de onderzoeksgroepen van Prof. Dr. Ir. Masi Mohammadi: Smart Architectural Technologies van de faculteit Bouwkunde aan de TUe en Architecture in Health van de HAN.
Relevant en inhoudelijk netwerk
Als eerste toegang tot, via co-creatie verkregen, gevalideerde producten en diensten.

In februari is Anne Grave gestart als PDEng met het project ‘Guiding Environment’. In dit project onderzoekt ze hoe dementerende ouderen langer kunnen leven in hun eigen woningen. Hiervoor is zij gestart met haar literatuuronderzoek en het verzamelen van best practices ter voorbereiding van de masterclasses in juni en oktober. Verder begeleidt zij een groep studenten die een nieuw sensorsysteem ontwikkelen voor de Empathische Woning.

Vindt u ook dat technologie in woningen het leven niet moeilijker moet maken, maar juist onzichtbaar, volledig geïntegreerd en ondersteunend moet zijn? Wilt u kansen voor uzelf in de markt creëren door via samenwerking te ontdekken wat mogelijk is? Stuur dan een mail naar wandakruijt@kieninnovatiemeesters.nl