Datacenters: data via licht

Mailen, appen, films kijken, bellen: voor steeds meer zaken wordt internet gebruikt. De datastromen wereldwijd groeien exponentieel waardoor de Nederlandse digitale infrastructuur tegen haar grenzen aanloopt. Het gevolg: het energieverbruik blijft stijgen… Hoe zorgen we er samen voor dat de prestaties van de digitale infrastructuur toenemen en het energieverbruik vermindert? De oplossing: het inzetten van data via licht genaamd fotonica!

De glasvezelkabel is zo’n voorbeeld van fotonica. Alleen die glasvezelkabel houdt ergens op, bijvoorbeeld bij een computer die weer middels elektronische chips data verstuurd. Zo verliezen we een hoop snelheid en energie. Middels ‘integrated photonic chips’ kan de ‘oude’ elektronische chip in de toekomst vervangen worden, waardoor de prestaties van de digitale infrastructuur verbeteren en we het energieverbruik reduceren.

Geïntegreerde fotonica

Waar komt nu de meeste data bij elkaar (en kunnen  we dus de meeste winst behalen)? Juist bij datacenters door het land heen. In dit project willen we onderzoeken hoe de datacenters in de toekomst als eerste voorzien kunnen worden van deze ‘integraded photonic chips’.

De TU/e is al jaren zeer actief met het vergaren van kennis over fotonica. Dit heeft geleid tot de conclusie dat Nederland, en specifiek de Brainport-regio rondom Eindhoven, één van de weinige fotonica-hubs ter wereld is. KIEN werkt nauw samen met o.a. de TU/e, Photon Delta en de DDA (Dutch Datacenter Association) om binnen de wereld van de datacenters te komen tot een gezamenlijk innovatieprogramma waarin we door middel van transsectorale samenwerking een Living Lab realiseren. Doet u ook mee!?

 

In een Living Lab zullen we met de deelnemers op een pragmatische manier werken aan de valorisatie van opgebouwde kennis binnen het domein van fotonica. Alles in het teken van geïntegreerde fotonica. Momenteel zitten we tussen de exploratie en experimentele fase.

De ontwikkeling van een nieuwe netwerktopologie en systeemarchitectuur voor datacenters waarmee we een ultrasnelle en latency-arme verbinding realiseren tussen Amsterdam, Groningen/Leeuwarden en Eindhoven.

De grootste kans van ‘integrated photonic chips’ is het potentieel aan datasnelheid zonder noemenswaardig verlies tussen verzenden en ontvangen. Toepassingen waar snel en veel data moet worden verstuurd en ontvangen lenen zich bij uitstek voor fotonica.

Het is de verwachting dat de markt voor geïntegreerde fotonica, en de producten die erop gebaseerd zijn, op termijn een markt wordt van honderden miljarden euro’s. De Europese Unie heeft fotonica dan ook bestempeld als een van de vijf
‘Key Enabling Technologies’. Deze kansen gelden daarmee ook voor leveranciers, fabrikanten, installateurs en adviseurs die op dit moment of in de toekomst bovengenoemde organisaties bedienen.


Het project Datacenters: data via licht zit momenteel tussen de exploratie en experimentele fase.

Wilt u graag meer weten over dit project en/of hoe u uzelf kunt aansluiten? Neem dan contact op met Hans Joosten via hansjoosten@kieninnovatiemeesters.nl.