Data Centers

Door de exponentieel groeiende datastromen zal de Nederlandse digitale infrastructuur tegen haar grenzen aan gaan lopen. Ook zien we het energieverbruik snel stijgen door het verwerken van die steeds groter wordende hoeveelheid data. De prestaties van de digitale infrastructuur zullen moeten toenemen en het energieverbruik zal drastisch moeten verminderen om toekomstbestendig te zijn. Welke oplossing is voor handen om deze problemen het hoofd te bieden?  

Energietransitie

Hoe gaan we energie bereikbaar en betaalbaar houden voor iedereen? Wat zou het betekenen voor de energiesector als we de beschikking hebben over een Living Lab omgeving ‘World’s First Real Time Energy Data Network’? En welke mogelijkheden biedt dat voor het balanceren van energienetwerken?

Gelijkspanning

Vanuit de markt is een groeiende vraag naar duurzame concepten. Het tekort aan fossiele brandstoffen en de daardoor stijgende energieprijzen zijn hiervan de grootste aanjager. Bij veel ondernemers en particulieren speelt rentmeesterschap en het achterlaten van een schone(re) wereld een steeds grotere rol. Ook kijken opdrachtgevers en consumenten, al dan niet gedwongen door wet- en regelgeving, steeds vaker naar de ecologische voetafdruk van een organisatie of ondernemer met wie ze zaken willen doen. Een kleiner maar niet onbelangrijk argument om te verduurzamen is imago. Een zichtbare aanpassing aan een bedrijfspand (zoals zonnepanelen) kan ervoor zorgen dat het bedrijf een beter imago krijgt. Kortom: duurzaamheid is een ‘hot topic’ vanwege de stijgende energieprijzen en een andere kijk op zaken als maatschappelijk verantwoord ondernemen en de toekomst van de planeet. Dit resulteert in een grote kans voor gelijkspanning.

Innovatie Veehouderij, Land- en Tuinbouw

Innovaties in de Veehouderij, Land- en Tuinbouw zijn door de eeuwen heen een niet te stoppen ontwikkeling. Vandaag de dag staat de gehele sector voor grote (maatschappelijke) vraagstukken. Denk hierbij aan vraagstukken rondom duurzaamheid, het drastisch terugdringen van het antibioticagebruik, het reduceren van de ammoniakuitstoot en het reduceren van het dagelijkse energieverbruik. Het terugdringen van de fossiele brandstoffen (of het liefst het uitbannen hiervan) is een belangrijk punt op de agenda. 

Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) is een term die wordt gehanteerd voor een netwerk van apparaten die zijn aangesloten op het internet om gegevens te verzamelen en uit te wisselen. Zo’n netwerk van apparaten levert een enorme hoeveelheid data op, waardoor we in staat worden gesteld het leven op een geautomatiseerde manier beter, comfortabeler, veiliger, gezonder en duurzamer te maken. Deze schatkist aan data brengt door slechte databeveiliging en gebrek aan wetgeving echter ook uitdagingen met zich mee… 

Kennisvragenbank

De Kennisvragenbank: het startpunt voor innovatievragen Voor elke MKB’er is ontwikkeling belangrijk om de concurrentie voor te blijven. Zo ook voor MKB’ers in de installatiebranche. Maar hoe blijft u uzelf als installateur ontwikkelen? Wellicht heeft u van een nieuwe technologie gehoord en wilt u weten hoe u deze specifiek kan toepassen binnen uw bedrijf. Of […]

Living Lab Home

Overal ter wereld doen beleidsvormers beloftes over het reduceren van emissies en het stoppen van de klimaatverandering. Ook zien we dat er op dit moment meer dan drie keer de beschikbare hoeveelheid land nodig is om onze samenleving te ondersteunen. De aarde vraagt om verandering. Hoe kunnen we op het gebied van duurzaam wonen een bijdrage leveren aan deze energietransitie?

Sociale innovatie

Sociale innovatie is een begrip dat aan het eind van de twintigste eeuw is ontstaan om te onderstrepen dat technologische vernieuwing ook sociale vernieuwing vereist. Het is eveneens een begrip om vernieuwingsprocessen op het gebied van samenwerking tussen bedrijven aan te duiden en om het belang hiervan te benadrukken voor de verbetering van de productie of dienstverlening.