Health Tech Yard

Zorg wordt duurder en de werkbelasting binnen zorginstellingen neemt toe. Hoe zorgen we ervoor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, langer zelfredzaam zijn en zelfstandig in een thuisomgeving een diagnose kunnen stellen of een behandeling kunnen ondergaan? Daar zijn slimme oplossingen voor nodig.

Innovatie Veehouderij, Land- en Tuinbouw

Innovaties in de Veehouderij, Land- en Tuinbouw zijn door de eeuwen heen een niet te stoppen ontwikkeling. Vandaag de dag staat de gehele sector voor grote (maatschappelijke) vraagstukken. Denk hierbij aan vraagstukken rondom duurzaamheid, het drastisch terugdringen van het antibioticagebruik, het reduceren van de ammoniakuitstoot en het reduceren van het dagelijkse energieverbruik. Het terugdringen van de fossiele brandstoffen (of het liefst het uitbannen hiervan) is een belangrijk punt op de agenda. 

Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) is een term die wordt gehanteerd voor een netwerk van apparaten die zijn aangesloten op het internet om gegevens te verzamelen en uit te wisselen. Zo’n netwerk van apparaten levert een enorme hoeveelheid data op, waardoor we in staat worden gesteld het leven op een geautomatiseerde manier beter, comfortabeler, veiliger, gezonder en duurzamer te maken. Deze schatkist aan data brengt door slechte databeveiliging en gebrek aan wetgeving echter ook uitdagingen met zich mee… 

Vitaal thuis – Hospital@Home

Steeds meer zorg vindt plaats buiten de muren van een ziekenhuis. Deze ontwikkeling zal in de komende jaren alsmaar toenemen. Om die reden worden toepassingen die het mogelijk maken om zorg thuis te ontvangen steeds belangrijker en interessanter. Juist die verschuiving van ziekenhuis naar zorg in de thuisomgeving biedt kansen voor installateurs.