Innovatie Veehouderij, Land- en Tuinbouw

Innovaties in de Veehouderij, Land- en Tuinbouw zijn door de eeuwen heen een niet te stoppen ontwikkeling. Vandaag de dag staat de gehele sector voor grote (maatschappelijke) vraagstukken. Denk hierbij aan vraagstukken rondom duurzaamheid, het drastisch terugdringen van het antibioticagebruik, het reduceren van de ammoniakuitstoot en het reduceren van het dagelijkse energieverbruik. Het terugdringen van de fossiele brandstoffen (of het liefst het uitbannen hiervan) is een belangrijk punt op de agenda. 

Smart Grids

Hoe gaan we energie bereikbaar en betaalbaar houden voor iedereen? Wat zou het betekenen voor de energiesector als we de beschikking hebben over een Living Lab omgeving ‘World’s First Real Time Energy Data Network’? En welke mogelijkheden biedt dat voor het balanceren van energienetwerken?

Sociale innovatie

Sociale innovatie is een begrip dat aan het eind van de twintigste eeuw is ontstaan om te onderstrepen dat technologische vernieuwing ook sociale vernieuwing vereist. Het is eveneens een begrip om vernieuwingsprocessen op het gebied van samenwerking tussen bedrijven aan te duiden en om het belang hiervan te benadrukken voor de verbetering van de productie of dienstverlening.