Frisse School en een razendsnelle data-omgeving

Goede onderwijshuisvesting is een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Vooral een betere kwaliteit van het binnenmilieu van scholen leidt tot betere leerprestaties. Naast het binnenklimaat spelen daarin duurzaamheid, energie en licht een belangrijke rol. Uit onderzoek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer blijkt echter dat het binnenmilieu in circa 80% van de Nederlandse schoolgebouwen kwalitatief onder de maat is. Het percentage geldt ook voor nieuwe gebouwen. De belangrijkste oorzaken hebben betrekking op de functionaliteit, het binnenklimaat en de slechte energiehuishouding.

Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) is een term die wordt gehanteerd voor een netwerk van apparaten die zijn aangesloten op het internet om gegevens te verzamelen en uit te wisselen. Zo’n netwerk van apparaten levert een enorme hoeveelheid data op, waardoor we in staat worden gesteld het leven op een geautomatiseerde manier beter, comfortabeler, veiliger, gezonder en duurzamer te maken. Deze schatkist aan data brengt door slechte databeveiliging en gebrek aan wetgeving echter ook uitdagingen met zich mee… 

Kennisvragenbank

De Kennisvragenbank: het startpunt voor innovatievragen Voor elke MKB’er is ontwikkeling belangrijk om de concurrentie voor te blijven. Zo ook voor MKB’ers in de installatiebranche. Maar hoe blijft u uzelf als installateur ontwikkelen? Wellicht heeft u van een nieuwe technologie gehoord en wilt u weten hoe u deze specifiek kan toepassen binnen uw bedrijf. Of […]