De Frisse School en een razendsnelle data-omgeving

Goede onderwijshuisvesting is een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Vooral een betere kwaliteit van het binnenmilieu van scholen leidt tot betere leerprestaties. Naast het binnenklimaat spelen daarin duurzaamheid, energie en licht een belangrijke rol. Uit onderzoek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer blijkt echter dat het binnenmilieu in circa 80% van de Nederlandse schoolgebouwen kwalitatief onder de maat is. Het percentage geldt ook voor nieuwe gebouwen. De belangrijkste oorzaken hebben betrekking op de functionaliteit, het binnenklimaat en de slechte energiehuishouding.

Gelijkspanning

Vanuit de markt is een groeiende vraag naar duurzame concepten. Het tekort aan fossiele brandstoffen en de daardoor stijgende energieprijzen zijn hiervan de grootste aanjager. Bij veel ondernemers en particulieren speelt rentmeesterschap en het achterlaten van een schone(re) wereld een steeds grotere rol. Ook kijken opdrachtgevers en consumenten, al dan niet gedwongen door wet- en regelgeving, steeds vaker naar de ecologische voetafdruk van een organisatie of ondernemer met wie ze zaken willen doen. Een kleiner maar niet onbelangrijk argument om te verduurzamen is imago. Een zichtbare aanpassing aan een bedrijfspand (zoals zonnepanelen) kan ervoor zorgen dat het bedrijf een beter imago krijgt. Kortom: duurzaamheid is een ‘hot topic’ vanwege de stijgende energieprijzen en een andere kijk op zaken als maatschappelijk verantwoord ondernemen en de toekomst van de planeet. Dit resulteert in een grote kans voor gelijkspanning.

Innovatie Veehouderij, Land- en Tuinbouw

Innovaties in de Veehouderij, Land- en Tuinbouw zijn door de eeuwen heen een niet te stoppen ontwikkeling. Vandaag de dag staat de gehele sector voor grote (maatschappelijke) vraagstukken. Denk hierbij aan vraagstukken rondom duurzaamheid, het drastisch terugdringen van het antibioticagebruik, het reduceren van de ammoniakuitstoot en het reduceren van het dagelijkse energieverbruik. Het terugdringen van de fossiele brandstoffen (of het liefst het uitbannen hiervan) is een belangrijk punt op de agenda.