Data Centers

Door de exponentieel groeiende datastromen zal de Nederlandse digitale infrastructuur tegen haar grenzen aan gaan lopen. Ook zien we het energieverbruik snel stijgen door het verwerken van die steeds groter wordende hoeveelheid data. De prestaties van de digitale infrastructuur zullen moeten toenemen en het energieverbruik zal drastisch moeten verminderen om toekomstbestendig te zijn. Welke oplossing is voor handen om deze problemen het hoofd te bieden?  

Energietransitie

Hoe gaan we energie bereikbaar en betaalbaar houden voor iedereen? Wat zou het betekenen voor de energiesector als we de beschikking hebben over een Living Lab omgeving ‘World’s First Real Time Energy Data Network’? En welke mogelijkheden biedt dat voor het balanceren van energienetwerken?

Frisse School en een razendsnelle data-omgeving

Goede onderwijshuisvesting is een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Vooral een betere kwaliteit van het binnenmilieu van scholen leidt tot betere leerprestaties. Naast het binnenklimaat spelen daarin duurzaamheid, energie en licht een belangrijke rol. Uit onderzoek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer blijkt echter dat het binnenmilieu in circa 80% van de Nederlandse schoolgebouwen kwalitatief onder de maat is. Het percentage geldt ook voor nieuwe gebouwen. De belangrijkste oorzaken hebben betrekking op de functionaliteit, het binnenklimaat en de slechte energiehuishouding.

Gelijkspanning

Vanuit de markt is een groeiende vraag naar duurzame concepten. Het tekort aan fossiele brandstoffen en de daardoor stijgende energieprijzen zijn hiervan de grootste aanjager. Bij veel ondernemers en particulieren speelt rentmeesterschap en het achterlaten van een schone(re) wereld een steeds grotere rol. Ook kijken opdrachtgevers en consumenten, al dan niet gedwongen door wet- en regelgeving, steeds vaker naar de ecologische voetafdruk van een organisatie of ondernemer met wie ze zaken willen doen. Een kleiner maar niet onbelangrijk argument om te verduurzamen is imago. Een zichtbare aanpassing aan een bedrijfspand (zoals zonnepanelen) kan ervoor zorgen dat het bedrijf een beter imago krijgt. Kortom: duurzaamheid is een ‘hot topic’ vanwege de stijgende energieprijzen en een andere kijk op zaken als maatschappelijk verantwoord ondernemen en de toekomst van de planeet. Dit resulteert in een grote kans voor gelijkspanning.

Health Tech Yard

Zorg wordt duurder en de werkbelasting binnen zorginstellingen neemt toe. Hoe zorgen we ervoor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, langer zelfredzaam zijn en zelfstandig in een thuisomgeving een diagnose kunnen stellen of een behandeling kunnen ondergaan? Daar zijn slimme oplossingen voor nodig.