Meld u aan voor de inspiratietafel Living Lab Homes Limburg

Momenteel is drie keer de beschikbare hoeveelheid land nodig om onze samenleving te ondersteunen. De aarde vraagt dus om verandering en dat start onder andere met duurzamere, gezondere en comfortabele woningen. Door woningen te ontwerpen waarbij de ecologische voetafdruk van de bewoners minstens neutraal is en door efficiënter om te gaan met materialen, tijd en energie realiseren we echte ‘Living Lab Homes’ en bouwen we aan een nieuwe woningstandaard.

Deze Living Lab Homes willen we graag met u realiseren. Daarvoor heeft KIEN Innovatiemeesters in samenwerking met Team Casa (studententeam Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)), TU/e professoren Jos Lichtenberg en Faas Moonen en een uitvoeringsteam een specifiek programma opgesteld. Met het bouwen van deze woningen bieden we namelijk het startschot voor het ‘nieuwe wonen’ in de toekomst. Gaat u met ons aan de slag?

Programma: wat gaan we doen?
Aan de hand van interactieve inspiratietafels bekijken we hoe de Living Lab Homes een bijdrage kunnen leveren aan onze energietransitie. De eerste bijeenkomst vindt plaats van 13:00 tot 17:00 uur (inlooptijd 12:30 uur) op donderdag 8 maart 2018. De kosten voor deze bijeenkomst bedragen €200,00. In een vervolg komen de uitvoerings- en monitoringsfase aan bod. Het programma hiervan wordt later bekend gemaakt.


Inspiratietafel Ontwerpfase 8 maart 2018:
Het versnellen van de energietransitie door de beste partners uit het bedrijfsleven en de academische wereld met elkaar te verbinden om zo integratie en innovatie naar de bouwwereld te brengen: dat is onze stip aan de horizon. Samen met u zetten wij een nieuwe, hogere standaard neer voor alle woningen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en prijs. Dit realiseren we door gebruik te maken van technologieën die vandaag de dag al beschikbaar zijn.

In de inspiratietafel Ontwerpfase gaan we in op de energietransitie en het belang van duurzamere, gezondere en comfortabelere woningen. Hoe ontwerpen we duurzame, flexibele woningen? Welke innovatieve installatieconcepten kunnen ons hierbij helpen? Hoe maken we de woningen betaalbaar en schaalbaar?

Voor wie? 
Deze interactieve inspiratietafel biedt grote meerwaarde voor gemeenten, woningcorporaties, architecten en installatieadviseurs.
Schrijf je nu in

Praktische informatie
De Inspiratietafel Ontwerpfase wordt gehouden in Kasteel Keverberg, Kasteelhof 4, 5995 BX te Kessel van 13:00 tot 17:00 uur (inlooptijd 12:30 uur). De deelname is  €200,- per bijeenkomst. Let op: er zijn maximaal 100 plaatsen beschikbaar! Aanmelding is mogelijk tot 15 januari 2018. Wees er dus snel bij! Bij vragen kunt u mailen naar saskiacaumans@kieninnovatiemeesters.nl.

Let’s meet: Team Casa 
Een enthousiast studententeam van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) dat samen met partners de aftrap doet om nieuwe duurzame, gezonde, comfortabele en betaalbare woningen te realiseren. In 2018 zullen de eerste twee woningen op de TU/e-campus gebouwd worden: modulair opgebouwd en 100% zelfvoorzienend. Team Casa staat te trappelen om hun kennis met u te delen! Bij de realisatie van de woningen werkt Team Casa samen met de volgende partijen:

 • Architectenbureau KAW
 • Constructeur Vervest Constructief Ontwerp en Advies
 • DUCO Ventilation & Sun Control
 • BeNext Smart Home (energiemonitoring, systeemmonitoring en domotica)
 • DGBC  – Dutch Green Building Council
 • SolarTech (prefab PVT daksysteem)
 • Hurks bouw en vastgoedontwikkeling

Let’s meet: Jos Lichtenberg & Faas Moonen
Jos Lichtenberg, em. Hoogleraar Productontwikkeling (TU/e, Built environment) en tevens mede-initiator Off Road Innovations en Stichting Slimbouwen en Faas Moonen, associate professor aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) weten als geen ander hoe belangrijk duurzaam wonen is om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Bij het realiseren van de woningen kijken ze naar de volgende innovatieve onderdelen in het ontwerp:

 • Intelligent & autonoom controlesysteem voor ondersteuning klimaatbeheersing, veiligheid en IoT toepassingen
 • Uitdagend constructief ontwerp om gebouw te voorzien van hoge flexibileit
 • Building-integrated PV met thermal energy collection (BIPV-T)
 • Circulair bouwen, met aandacht voor biobased materialen
 • Een lokaal gelijkstroomnet Nano DC-grid
 • Seasonal thermal energy storage (STES)
 • SlimBouwen®

Schrijf je nu in

Uitvoerings- en monitoringsfase: datum volgt later
Om systemen betaalbaar en schaalbaar te maken, is een innovatie in het bouwproces nodig. Door SlimBouwen® te omarmen, brengen we flexibiliteit, reductie van materialen en volume, efficiëntie en duurzaamheid naar het proces. Door prefab te ontwerpen zijn de woningen ook demontabel en modulair, zodat het breed toegepast kan worden en ‘sloopkosten’ een restwaarde wordt. Tijdens de uitvoeringsfase gaan we in op de uitdagingen in het uitvoeringsproces bij prefab slim bouwen, hoe we kunnen bouwen met bio-based materialen en de invloed van installaties op de bouwkundige schil. Tevens delen wij onze kennis over hoe u de faalkosten in de uitvoering zo veel mogelijk kunt reduceren.

Meestal is de oplevering de laatste fase waar men zich mee bezig houdt in de bouwsector, maar bij Living Lab Homes gaan we een stapje verder. We toetsen namelijk in de monitoringsfase alle ontworpen onderdelen in het gebouw op werking en gedrag. We vergaren kennis door continue monitoring, optimalisatie en toevoegingen van nieuwe systemen. Daarnaast verwerken we deze kennis in Living Lab Homes 2.0, waar u ook de vruchten van kunt plukken.

Voor wie? 
De uitvoerings- en monitoringsfase bieden grote meerwaarde voor gemeenten, woningcorporaties en architecten. Bovendien is het een onmiskenbare kans voor installateurs om nieuwe toepassingen die geschikt zijn voor het nieuwe wonen in real life te testen. U kunt zich hiervoor op een later moment inschrijven. Hier wordt u per e-mail van op de hoogte gesteld.

Aankomend evenement:
Congres Sociale Innovatie Nederland - KII
Datum: 08-03-2018 Schrijf je nu in